• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/14 ساعت 23:32

    تیراندازی افراد مسلح به اتوبوس زائران شیعه در نزدیکی سامرا ٩ زائر ایرانی و یک کمک راننده عراقی مجروح شدند که حال ٣ نفر از آن‌ها مساعد نیست ٧ نفر از این زائران به بیمارستان شهر بلد و مابقی به بیمارستان کاظمین منتقل شدند این گروه از زائران که متعلق به شهرستان پارس آباد مغان بودند