• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/11/14 ساعت 14:47

    ما معتقد نیستیم کسانی که مالیات می‌پردازند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند،حتی باید به آنها تخفیف هم داد ولی آیا ظرفیت #مالیات کشور همین است؟ هنوز آنهایی که در بانک سپرده‌های صدها میلیون تومانی دارند مالیات نمی‌پردازند #دولت #روحانی