• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/11/14 ساعت 23:34

    وقتی همه می‌دانند دولت اجازه افزایش حداقل #دستمزد بیش از ۲۵ درصد را نخواهد داد،چرا برخی #نمایندگان_مجلس با طرح پیشنهاد ۴ میلیونی برای حداقل حقوق،موجب ایجاد التهاب در فضای روابط کار می‌شوند؟
    جلب توجه و محبوبیت ارزش مشوش کردن افکار عمومی و آسیب زدن به فضای #روابط_کار را دارد؟