• خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

    1397/11/14 ساعت 15:21

    غلامرضا انصاری: «جوادلاریجانی به من گفت: متاسفم برایت که عقل نداری؟ گفتم: چطور؟ گفت:این چه صحبتی بود کردی؟! گفتم: مگر تو #ماهواره نداری؟ گفت: هم در دفترم ماهواره دارم هم در خانه. استفاده هم می‌کنم. اما تو یک حرفی بزن که بقیه خوششان بیاید.» http://www.irna.ir/fa/News/۸۳۱۹۵۰۸۵ …