• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1397/11/14 ساعت 14:06

    قسمت دوم #مستند_چهل امشب ساعت ۲۲ شبکه پنج سیما کاری از گروه اقتصاد موضوع نیرو ( آب و برق) نگاهی متفاوت به انقلابی چهل ساله #چهل_سالگی_انقلاب شما نیز در انتشار این پست همراهی و دوستانتان را مطلع کنید. ری توییت لطفا