• آی تی ایران   itiransite@

    1397/11/14 ساعت 19:23

    کپچاها که زمانی آزمون‌های کوچک، ساده و بانمک اینترنتی بودند، حالا بسیار سخت گیرانه‌ و پیچیده‌ شده‌اند. https://buff.ly/۲HRI۹dQ