• مهدی بختیاری   Mahdiibakhtiari@

    1397/11/13 ساعت 14:33

    #ایران تاکنون ۱۱ بار اقدام به پرتاب #ماهواره کرده که بجز مورد اول(#ماهواره_سینا سال۸۴)که توسط روسها پرتاب شد،مابقی پرتابها با موشکهای ایرانی (سازمان هوافضا) صورت گرفته که عمدتا توسط #ماهواره‌بر_سفیر بوده و ۲ مورد اخیر(طلوع و پیام) توسط #ماهواره‌بر_سیمرغ انجام شده است. ادامه