• بچه که بودم یکی از نگرانی‌های جدی‌ام این بود که دریای خزر اینقدر پیشروی کنه که کل خونه‌ها و شهرها رو بگیره! اون زمان پیشروی دریای خزر خیلی بحث مفصلی بود. #دریای_خزر #آب #ترس