• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/11/13 ساعت 11:54

    #وزیر_کار در شیراز: رشد شاخص حداقل #دستمزد راضی کننده نیست/ امسال نمی‌توان درصد افزایشی را به تنهایی مطرح کرد بلکه باید در کنار آن جزء ثابتی هم برای بهبود شرایط کاری کارگران در نظر گرفته شود https://tn.ai/۱۹۳۷۳۴۲