• آی تی ایران   itiransite@

    1397/11/13 ساعت 14:00

    جهرمی : صحبت رییس جمهور درباره آینده فیلترینگ بود / قرار نبود روحانی در وزارت ارتباطات از بدهی بانکی صحبت کند https://buff.ly/۲t۱gSLN