• آی تی ایران   itiransite@

    1397/11/13 ساعت 19:56

    یک پسر ۱۴ ساله کاشف باگ فیس تایم است / او در هنگام بازی فورت نایت متوجه این باگ شد و آن را به اپل اطلاع داد / اپل تا ۱۰ روز به او پاسخ نداد https://buff.ly/۲WBvqz۸