• #قصر_شیرین آخرین فیلم #رضا_میرکریمی فیلمنامه درست، موشکافانه و قصه‌گو، بدون اضافه‌گویی. از فیلمای خوبه میرکریمی، با اینکه به احتمال زیاد گیشه خوبی در انتظارش نیست. #حامد_بهداد بسیار درست در نقشش نشسته و برخلاف همیشه غلو نداره. قابلیت کاندیداتوری سیمرغ بهترین فیلمنامه‌رو داره.