• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/11/12 ساعت 16:09

    استفاده از #سگ به عنوان نگهبان در پاساژها ممنوع است رئیس مرکز انتظام #پلیس پیشگیری #ناجا: چنانچه شرکت خدماتی از سگ به‌عنوان نگهبان در پاساژها استفاده کند، فاقد وجاهت است و پلیس در صورت اطلاع، برخورد لازم را خواهد داشت