• بهروز شجاعی   behrouzshojaei@

    1397/11/12 ساعت 17:01

    عروسی به کوچه ما رسید، پارسال خواستم از شهرداری برم و عزیزی گفت بخش خصوصی همیشه هست،امروز وقت کمک کردن است و ماندم،خودم و عزیزانی که دراین مدت با من کار کردند در ماه‌های اخیر و بر سر مسئله آقای #افشانی کم آزار ندیدند و تهدید نشدند.نامه درخواست قطع همکاری را چهارشنبه نوشتم و خلاص!