• کامران بارنجی   kamran_baranji@

    1397/11/12 ساعت 17:08

    فریب آنهایی که برای شوآف #جشنواره میروند رانخورید.روزنامه نگاران جدی سینمایی میگویند #تختی فیلم بدی است.احسان عمادی درباره این فیلم نوشته:«تختی بدترین فیلم توکلی است.وسط‌های فیلم داشتم فکر می‌کردم از بین افخمی(فرزندصبح)و بهرام توکلی(تختی)کدام بیشتربه قهرمان محبوبشان خیانت کردند؟»