• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/11/12 ساعت 10:06

    امروز ۱۲ بهمن است؛ و شور و‌ شعور بی‌نظیری که در قلب‌های تمام ایرانیان موج می‌زند ،بدون آنکه کسی‌بداند، تا ۱۰ روز‌ دیگر‌ یعنی۲۲ بهمن ۱۳۵۷، عظیم‌ترین تحول مردمی تاریخ جدید ایران‌زمین را رقم خواهد زد. #چهل_سال بعد دربهمن۱۳۹۷: اصلی‌ترین دستاورد انقلاب از منظر شما نسل‌های جدید چیست؟