• مازیار ناظمی   maziaran@

    1397/11/11 ساعت 08:53

    #کی_روش از ایران رفت شاید اولین کسی بودم خبر انتخاب او را هشت سال قبل اعلام کرد به رسم مهمان نوازی دو هدیه برایش فرستادم گیوه کردستان و کاسه و بشقاب فیروزه کوبی به یادگار از #ایران عزیز و خاطرات خوبی که برای نوه هایش تعریف می‌کند تشکر برای همه خاطره‌ها و مخاطره‌ها
    #بسوی_آینده