• کامران بارنجی   kamran_baranji@

    1397/11/11 ساعت 23:33

    کسی محمد ایران نژاد رانمی شناسد.او از جوانان گمنام اماتوانمند سردشتی است که هیچوقت فرصت به نمایش گذاشتن توانایی هایش را نداشت.او حالا با آکادمی مهدوی کیا قهرمان لیگ برتر جوانان کشور شده است.یک متخصص مانندمهدی مهدوی کیادر سکوت اینگونه آینده جوانان کشورش را می‌سازد @MehdiMadavikia