• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/11/11 ساعت 14:57

    آن مسوولان ذوق‌زده‌ای هم که با تعظیم ریاکارانه در برابر این قماش دنبال کاسبی سیاسی هستند، عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند.