• یزدان مرادی   Yazdan_moradii@

    1397/11/11 ساعت 15:14

    منش مخالفان همیشگی کیروش یعنی وقتی موقع خداحافظی، هیچ مسوولی از فدراسیون فوتبال به بدرقه‌اش نرفت، فیتیله انتقاد رو پایین بکشی چون به نفع خودت و باندت نیست؛