• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/11 ساعت 22:57

    صبح ۱۲ بهمن ۵۷، تهران در آستانه طوفان خمینی است؛ هایزر هراس‌آلود از سفارت به ستاد ارتش می‌رود. خیابان شلوغ است و ماشین و محافظانش می‌روند داخل پیاده‌رو و با سرعت می‌رانند. این همان بی‌نظم نوین آمریکایی است که زیر فشار انقلاب له شد. هایزر هم متوجه است که ۱۲ بهمن روز دیگری است.