• داوود حشمتی   heshmatid@

    1397/11/10 ساعت 15:53

    تاجایی که شنیدم این ماجرا در مورد شهرهای دیگه هم وجود داره. ظاهرا هم برای کار تایید دست یکی از معاونان رحمانی فضلی در وزارت کشوره. الان در شهر #رشت «حجت جذب» انتخاب شده که رزومه کاریش فرسنگ‌ها با این آیین‌نامه فاصله داره. چرا؟