• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/11/10 ساعت 21:43

    روس‌ها بی‌محابا دشمنی میکردند و انگلیسی‌ها ریاکارانه دوستی روس‌ها خشم برمی‌انگیختند و انگلیسیها اعتماد جلب میکردند. روس‌ها می‌قاپیدند و انگلیسیها کلاهبرداری میکردند. روس‌ها آتش می‌گشودند.. انگلیسی‌ها اما آرام مثل موریانه‌ای که از درون ستون خیمه را بجود، نفوذ میکردند. #نخل_و_نارنج