• کبری خزعلی   drmkhazali@

    1397/11/10 ساعت 10:10

    از زمانی که غرب‌باوران، اشراف‌زادگان، رانت‌خواران و فتنه‌گران نفوذ کردند مسیر هموار #انقلاب دچار انحراف شد و با شعار پیشگامان اقتصادِ دولت کارگزاران، بچه‌های جبهه‌ای را به رانت‌خوار #نجومی تبدیل کرد. #هزینه_سازش