• مازیار ناظمی   maziaran@

    1397/11/10 ساعت 17:09

    از همکارانم در اداره افکار سنجی خواستم از دیماه سال گذشته تا پایان کار تیم ملی #ایران در جام ملتهای آسیا میزان نظرهای #رسانه‌ای و #حمایتی #مدیران ورزشی و کشور را اعلام کنند

    تعداد کل اخبار ۳۹۲

    #وزیر_ورزش ۱۸۰ خبر ( حدودا ۵۰ درصد )

    معاونین وزارت ۹۵ خبر ( حدود ۲۴ درصد )