• چندی است #سگ‌ها بدلیل بی مسئولیتی صاحبان انها موجب ترس و وحشت شهروندان در پارکها شده اند از این رو از تصمیم #دادستانی و پلیس برای مقابله با صاحبان بی مسئولیت این سگها که آرامش را از مردم سلب کرده اند حمایت می‌کنیم #سگ_گردانی