• بزرگمهر حسین پور   Bozorgmehr_h@

    1397/11/10 ساعت 23:55

    جز انسان که به خاطر داشتن اختیار می‌تواند «بد» باشد … هیچ موجودی را خداوند بد نیافریده است. بگذاریم ایران و فرهنگ ایرانی پناهی برای حیواناتی که همیشه در طول تاریخ یار و نگهبان ما بوده‌اند باشد نام اثر: پناه تکنیک: آکرلیک روی بوم قطع: ۱۲۰ در ۱۲۰ سانت #سگ_فحش_نیست