• یزدان مرادی   Yazdan_moradii@

    1397/11/10 ساعت 10:37

    این مرام به اصطلاح خبرنگاران «همیشه منتقد» کیروش هست، اینها از بی‌اخلاقی کیروش نوشتن و قیافه خیرخواهان رو گرفتن؛ شاید مخاطبان ندانند اما این دسته از مثلا خبرنگارها، آرزوی باخت ایران رو داشتند و خوشحال بودند