• مشکل #متری_شش_و_نیم گویا جدی‌ست. در ابعاد به کلی نمایش داده‌نشدن در جشنواره. نهاد مدعی‌اش جدی‌ست و کوتاه نیامده. اولین بحران، دم سوت آغاز. فیلم سعید روستایی تا اطلاع ثانوی نمایش نخواهد داشت. فرداش قطعی‌ست.