• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/09 ساعت 21:32

    کیروش یه بیانیه خداحافظی داده و بدون عذرخواهی‌کردن اومده تهران، اما هنوز فدراسیون ما جرات نکرده پایان قراردادش رو اعلام کنه. تازه جناب تاج رفته فرودگاه، استقبالش.