• یزدان مرادی   Yazdan_moradii@

    1397/11/09 ساعت 21:25

    این دستاورد برنامه، نظم و مدیریت شفافه؛ مربی فقط یک جز از این برنامه‌ریزیه برادر. برای زدن کیروش، میزان اطلاعات و درک خودتون رو زیر سوال نبرین