• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/09 ساعت 15:13

    مسمومیت ۲۵دانش‌آموز دبستانی سخنگوی سازمان #اورژانس کشور: ۲۵ نفر از #دانش‌آموزان دبستانی در کرمان به علت استنشاق #گاز سمی مونو اکسید کربن دچار #مسمومیت شدند. ۱۶ نفر از آنها به صورت سرپایی درمان و ۹ نفر نیز برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند. /ایسنا