• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/09 ساعت 14:42

    #آذری_جهرمی: کمیته ضد #فیلترینگ تشکیل شد گاهی با اعمال فیلترینگ جلوی فعالیت‌های سالم گرفته می‌شود و ناسالم‌ها به نحو دیگر کارهای خود را ادامه می‌دهند. اکنون با همکاری معاونت حقوقی #رئیس_جمهوری، کمیته‌ای برای جلوگیری از فیلترینگ تشکیل شده است.