• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

    1397/11/09 ساعت 21:04

    فردوسی‌پور یه مهره بااستعداد ورزشی در صداوسیماست اما باید بدونه که درهمین بستر رشد کرده و محبوب شده پس حرفه‌ای عمل کنه و اصالت ورزشی خودشو حفظ کنه؛ مدیران صداوسیما هم کی میخوان بفهمن که باید برای اقناع افکارعمومی ارزش قائل بشن و هزینه‌سازی نکنن؟ راهی که برای شجریان رفتیدو نرییید!