• کامران بارنجی   kamran_baranji@

    1397/11/09 ساعت 01:12

    واقعا نمی‌خواهید این نبرد احمقانه بر علیه مردم را تمام کنید؟این همه تلخی, سیاهی, نفرت, سیاست زدگی و کم شعوری را چطور یکجا در خودتان جمع کرده اید؟مگر شما از این ملت و کشور نیستید؟ از چه انتقام می‌گیرید؟ از چه می‌سوزید؟مثلا کشف بزرگی کردید؟ هم تیم ملی را کوبیدید هم برجام را؟ آفرین!