• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/11/08 ساعت 15:09

    اینکه فرخ نژاد از میان حاکمان و شیوخ و رئیس جمهورهای دنیا، بن‌راشد آل مکتوم حاکم دُبی را برای ابراز ارادت برگزیده، به نظرم به هدف پاک کردن سابقه حضورش در فیلم لاتاری است.