• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1397/11/08 ساعت 19:49

    گزارشگر با این جمله شروع کرد: داور بی تجربه استرالیایی داورنیمه اول با دلیل و بی دلیل اخطار داد خطای دم ۱۸ که شد بچه‌ها نگران سوت #پنالتی گل خوردند بعد گل اول داور انتظارشون رو باپنالتی و گل دوم براورده کرد تیم متلاشی شد، ۳ هیچ باختیم، به پیش داوری از #داور، به داور، به خودمان