• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/11/08 ساعت 19:40

    چقدر با #کیروش حال ما خوب بود. چقدر افتخار کسب کردیم. چقدر تیم با نشاط و خوبی داریم. اینقدر به کیروش نتازید. آنسوی میدان چشمان حمیددرخشان و امیرقلعه‌نویی به ما چشمک میزند. فرصت طلبی #برانکو که جای خود دارد.