• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

    1397/11/08 ساعت 13:14

    روزگار همیشه بر یک قرار نمی‌ماند. روز و شب دارد، روشنی دارد، تاریکی دارد، کم دارد، بیش دارد. دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده، تمام می‌شود، بهار می‌آید. جای خالی سلوچ _ محمود دولت آبادی #امید_برای_طبیعت