• سمیرا شیرمردی   SamiraShirmard@

    1397/11/08 ساعت 13:12

    سه #کشتی‌گیر مرد اهل بلغارستان و چچن، حاضر نشدند با داور زن مسابقه دست دهند و باعث ایجاد جنجال بزرگی در آلمان شدند. هر سه آنها از دور مسابقات حذف شدند و ممکن است محرومیت بیشتری در انتظارشان باشد. آنها گفته‌اند چون مسلمان هستند اجازه ندارند با زن نامحرم دست بدهند.