• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/08 ساعت 15:30

    ریزش #آوار در محل گودبرداری شده در فرمانیه

    ملکی سخنگوی سازمان #آتش_نشانی تهران: صبح امروز یک مورد حادثه ریزش آوار در قطعه زمین ۳۰۰ متری که به عمق شش متر گودبرداری شده بود اعلام شد. #کارگران روی ضلع دیوار جنوبی مشغول به کار بودند که یکباره بخشی از این دیوار تخریب می‌شود