• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/08 ساعت 15:52

    دومین #کارگر مدفون شده زیر آوار خیابان #فرمانیه، جان خود را از دست داد سخنگوی سازمان #آتش_نشانی شهرداری تهران از #فوت دومین کارگری که پس از ریزش آوار در محل گودبرداری شده خیابابن فرمانیه مدفون شده بود، خبر داد. /ایسنا