• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/11/08 ساعت 10:57

    امارات چهل سال است سر سهم مالکیت دو سه تا جزیره‌ی کوچک دارد دست و پا می‌زند، حالا آقای بازیگر حاکمیت کل مملکت را به آنها پیش‌کش کرده. دست مریزاد. حالا باید پرسید پول سینمای ایران از کجا می‌آید؟