• محمد باقری   Bagheri_org@

    1397/11/08 ساعت 10:04

    تغییری در ماهیت رزمایش‌هایی که امسال در تنگه هرمز، #خلیج_فارس، دریای عمان و در زمین و هوا انجام شد، صورت گرفت و این مسیر رو به ارتقاء است تا #نیرو‌های_مسلح آمادگی این را داشته باشند که در صورت ضرورت، این تغییرات را در تاکتیک‌ها اعمال کنیم.