• رضا باقری اصل   RezaBasl@

    1397/11/07 ساعت 19:51

    امروز کمیسیون تنظیم مقررات اجازه دسترسی بخش غیر دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات را برای سازمان فناوری اطلاعات ایران فراهم کرد. کسب وکارهای ICT آماده باشند تا بعد از پایلوت‌های این ماه دسترسی به ۵۰۱ سرویس مرکز ملی بزودی فراخوان میشود.