• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/07 ساعت 11:42

    دستگاه‌های #امدادی لرستان در حالت آماده‌باش درآمدند معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری #لرستان با بیان این که دستگاه‌های امدادی در استان در حالت آماده‌باش درآمدند، گفت: طی روزهای آتی #بارش ۴۰ تا ۱۰۰ میلی‌متری #باران در استان را شاهد خواهیم بود. /ایسنا