• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/11/07 ساعت 12:19

    آهتان شمشیری باشد بر کمر آن بی کفایتان بی دردی که غم شهادت روزانه شما را در پشت صندلی‌های گرم خود فراموش کرده اند و مسابقه کسب قدرت را ترجیح داده اند بر خدمت. الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله