• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/06 ساعت 18:40

    #حناچی امروز هم با #مترو در تهران تردد کرد امروز #شهردار تهران با مترو به منطقه ۱ شهرداری رفت. حناچی ساعت ۱۴:۳۰ به منظور شرکت در جلسه معارفه دکتر موسوی شهردار منطقه یک با مترو راهی این منطقه شد. /ایسنا