• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1397/11/06 ساعت 22:58

    #هوش_مصنوعی #غالب است یا #مغلوب؟ مخالفت انسان مقابل #روبات انگیزه‌های مختلفی دارد، اما همه آنها بازتابی از همان روشی هستند که انسان‌ها به یکدیگر صدمه می‌زنند بدرفتاری با روبات‌ها شاید از همان روان‌شناسی قبیله‌ای نشات گرفته باشد: همان مفهوم خودی و غیرخودی http://fanavarandaily.ir/index.aspx?pid=۹۹&articleid=۲۵۲۷۳۷ …