• رضا باقری اصل   RezaBasl@

    1397/11/06 ساعت 11:59

    در گزارش بیمه سلامت به ساخت مرکز داده با ۴۰ رک اشاره شد. کاش سازمانهای دولتی از تجربه مراکز داده دولتی درس بگیرند.